Ashcroft

Basınç ve sıcaklık ölçüm sistemleri konusunda 100 yıldan fazla tecrübeye sahip Ashcroft firması, farklı uygulama alanlarına hitap eden özel basınç transmitterleri, fark basınç anahtarları, manometreler, termometreler, test cihazları, akış anahtarları üretmektedir.

Özellikle düşük basınç ve yüksek doğruluk gereken uygulamalarda (ilaç, hastane, laboratuvar vb.) kullanmış olduğu silikon sensör teknolojisi, geleneksel piezo-rezistif basınç sensör teknolojisi kullanan transmitterlere göre basınca karşı 100 kat daha fazla hassasiyet göstermektedir.


Ürün Katalogları

CXdlp Fark Basınç Transmitterleri Teknik Katalog
KXK Basınç Transmitterleri Teknik Katalog


©Copyright 2012   
Design by www.mitchinson.net